ออสการ์ชินด์เลอร์ชายชาวออสเตรียเป็นสมาชิกของพรรคนาซีเยอรมันคนรักและผู้แสวงหาสงครามที่ช่วยชาวยิวกว่า 1,100 คน รางวัลออสการ์ รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ สาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ สาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลลูกโลกทองคำ รางวัลลูกโลกทองคำ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทภาพยนตร์ดรามา ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม...