มาดูรางวัลของ Schindler’s List

ออสการ์ชินด์เลอร์ชายชาวออสเตรียเป็นสมาชิกของพรรคนาซีเยอรมันคนรักและผู้แสวงหาสงครามที่ช่วยชาวยิวกว่า 1,100 คน
รางวัลออสการ์
รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ สาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ สาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลลูกโลกทองคำ
รางวัลลูกโลกทองคำ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทภาพยนตร์ดรามา
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม